Elinvoimainen, hyvinvoiva ja kehittyvä Kuudestaan seutu 2027

Leader Kuudestaan ry:n paikallinen kehittämisstrategia kattaa vuodet 2023-2027. Strategia ja sen painopisteet sekä niistä johdetut valintakriteerit ohjaavat hankerahoitusta sekä Kuudestaan ry:n toimintaa tulevina vuosina, osana Suomen CAP-suunnitelman toteuttamista yhteistyössä alueen kuntien, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Strategiamme painopisteet ja tavoitteet kumpuavat alueen nykytilasta. Strategia jakautuu kahteen eri painopisteeseen, jotka tuovat esiin alueemme kehittämistarpeet ja tavoitteet;

Kehittyvät elinkeinot, yrittäjyys ja työvoiman saatavuus

 • Aktivointi yrittäjyyteen ja yrittäjyyden
  kehittäminen.
 •  Muuttuviin olosuhteisiin sopeutuminen.

Laadukas vapaa-aika ja viihtyisä elinympäristö

 • Asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin
  kehittäminen ja vahvuuksien esille
  nostaminen kaikkia käytössä olevia
  menetelmiä hyödyntäen /
  Älykkäät kylät -toimintatapa.
 •  Nuoret alueen voimavarana.

Tutustu strategiaan tästä; https://kuudestaan.net/wp-content/uploads/2022/06/leader_kuudestaan_strategia_WEB_high.pdf