Elävä maaseutu – Hyvinvoivat Ihmiset

Leader-strategiamme tavoitteena on edistää alueen hyvinvointia, yrittäjyyttä ja tunnettuutta sekä kansainvälistymistoimenpiteitä. ”Elävä maaseutu – Hyvinvoivat ihmiset” kuvaa hyvin strategiamme sisältöä. Strategia on laadittu yhdessä oman alueemme asukkaiden kanssa, joten se vastaa hyvin paikallisia tarpeita. Toteuttamisalueina ovat Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri. Voit lähemmin tutustua Kuudestaan ry:n strategiaan tästä.

Leader-strategiamme vuosille 2014 – 2020 on jakautunut kahteen eri painopistealueeseen, jotka tuovat esiin alueemme kehittämistarpeet ja tavoitteet:

  • Kehittyvät elinkeinot ja yrittäjyys
    • aktivointi yrittäjyyteen ja olemassaolevan yrittäjyyden kehittäminen
  • Asuminen, ihmiset ja ympäristö
    • asukkaiden ja ympäristön hyvinvoinnin kehittäminen
    • alueen vahvuuksien esille tuominen ja kehittäminen

VISIO 2020:

Alueemme on viihtyisä ja elinvoimainen,

ja täällä on hyvä asua ja yrittää.

Elävä maaseutu - Hyvinvoivat ihmiset. Kuva 2014-2020 strategian allekirjoitustilaisuudesta.

Kuvat ovat ohjelmakauden 2014 – 2020 strategian allekirjoitustilaisuudesta Helsingistä 7.4.2015.