Alavuden Kehitys Oy:n hallinnoima Tieto lisää tulosta –hanke järjestää koko seutukunnan yrityksille ja yhdistyksille suunnattuja koulutuksia. Hankkeen tavoitteena on erityisesti alueen mikro- ja pienyrittäjien sekä yhdistystoimijoiden osaamisen kehittäminen keskeisissä liiketoiminnan kannattavuutta, kasvua ja kehittämistä tukevissa osa-alueissa.  Koulutukset käsittelevät muun muassa markkinointia, myyntiä, strategista suunnittelua ja talouden perusteiden hallintaa.

Koulutustarpeita kartoitettiin Alavuden Kehitys Oy:n ja SeAMK maakuntakorkeakoulun yhdessä tekemällä kyselyllä, johon saatiin 43 vastausta. Alueen kyselyyn vastanneet yrittäjät toivat esille tarpeen sosiaaliseen mediaan, yritysverotukseen, tilinpäätöksen lukutaitoon, markkinointiin, myyntiin sekä toimisto-ohjelmiin liittyvästä koulutuksesta. Hankkeen koulutukset tarjoavat hyviä eväitä myös alueen yhdistystoiminnan toimijoiden tarpeisiin.  Monipuoliseen koulutuskysyntään vastataan hankkeessa kattavasti, sillä kahdesta neljään tuntia kestäviä koulutuksia järjestetään hankkeen aikana useita kymmeniä. Tällä hetkellä koulutukset järjestetään verkossa.

Helmikuussa syvennyttiin strategiseen suunnitteluun ja maaliskuussa koulutukset keskittyvät yrityksen strategiseen suunnitteluun sekä organisaation markkinointiin ja myynnin ja markkinointiviestinnän tehostamiseen. Kevään mittaan on luvassa mm. vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoihin, verkkokauppaan ja kotisivuihin liittyvää koulutusta.  Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, mutta niihin osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Kulloinkin auki olevat ilmoittautumiset ovat löydettävissä Fasadin verkkosivuilta: https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/alavuden-koulutusverkosto/tieto-lisaa-tulosta-koulutukset.html. 

Kevään koulutustarjontaa

9.3.2021 Liiketoimintasuunnitelma yrityksen kehittämisen työvälineenä (ilmoittautuminen auki)

• Perehdytään liiketoimintasuunnitelman laatimiseen
• Yrityksen lähtökohta, nykytilanne ja toimintaympäristö
• Yrityksen visio ja täsmennetty liikeidea
• SWOT-analyysi ja etenemissuunnitelma
• Tuotteistaminen – tuotteen ja palvelun kuvaus

16.3.2021 Liiketoimintasuunnitelma yrityksen kehittämisen työvälineenä (ilmoittautuminen auki)

• Yrityksen markkinointisuunnitelma
• Yrityksen tuotantosuunnitelma
• Yrityksen henkilöstösuunnitelma
• Yrityksen talous ja liiketoimintasuunnitelmaan liittyvät laskelmat

Kevään muut koulutukset

17.3.2021 Tehoa organisaation markkinointiin
24.3.2021 Miten tehostan myyntiä ja markkinointiviestintää?
14.4.2021 Asiakaspalvelu ja palvelumuotoilu
21.4.2021 Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
28.4.2021 Miten rakennetaan toimiva verkkokauppa
5.5.2021 Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa
19.5.2021 Varausjärjestelmät
26.5.2021 Millaiset ovat myyvät kotisivut?

Koulutuksia tullaan jatkamaan keväälle 2022 saakka. Tieto lisää tulosta -koulutushankkeen on rahoittanut Kuudestaan ry. Koulutusten maksuttomuuden mahdollistavat yhteistyökumppanit OP Alavus, Pohjanmaan Ekonomitoimisto Oy, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa, Alavuden yrittäjät ry ja Töysän Yrittäjät ry.