Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät hakevat tiedottajaa ViestiELLEn -yhteisviestintähankkeeseen määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2019 saakka.

Tiedottajan keskeiset työtehtävät ovat verkkosivujen ja sosiaalisen median kehittäminen ja ylläpito, sekä viestintämateriaalien tuottamiseen osallistuminen. Lisäksi tiedottaja on mukana erilaisten tapahtumien, esimerkiksi kansainvälisen seminaarin ja pop up -tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä luomassa sisältöä uhoo.fi -sivulle.

Viestinnän kanavina hyödynnetään jo olemassa olevia uhoo.fi -sivuja ja siihen liittyviä sosiaalisen median palveluja, yhteisiä virtuaalisia työskentelytiloja, maakunnan ja valtakunnan medioita sekä maaseutuviestijöiden verkostoa.

Tehtävään valittavalta edellytetään erinomaisia suomen ja englannin kielen suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja, sekä monipuolista osaamista sähköisten medioiden käytöstä.

Hakemus ja CV osoitteeseen paula.erkkila(at)kuudestaan.net 24.1.2018 klo 16:00 mennessä. Työpaikan osoite: Leader Kuudestaan, Taitotie 1 (Fasadi), 63300 Alavus.

Lisätietoja: Paula Erkkilä, Leader Kuudestaan, puh. 040 507 6104 tai paula.erkkila(at)kuudestaan.net ja tarkempi ilmoitus: Tiedottaja te-palvelut.fi