Youth Power -hanke

//Youth Power -hanke
Youth Power -hanke2017-12-19T10:32:29+00:00

Poweria nuorille!

Youth Power on maaseudun nuorille suunnattu aktiivisuuteen, vaikuttamiseen, oman kotiseudun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen kannustava hanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä virolaisen Leader Paik Pandiveren kanssa. Hanke aktivoi nuoria olemaan mukana päätöksenteossa sekä itseään koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä esimerkiksi nuva-toiminnan ja Kuudestaan ry:n nuorisojaostossa toimimisen kautta. Hankkeessa tuetaan nuorten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä verkostoitumista. Lisäksi nuoria kannustetaan yrittäjyyteen lisäämällä tietoa esimerkiksi 4H-yrittäjyydestä.

Kaksivuotinen, lokakuussa 2016 alkanut hanke toimii yhteistyössä muun muassa kuntien nuorisotoimien ja 4H-yhdistysten kanssa. Hankkeen puitteissa järjestetään esimerkiksi erilaisia tapahtumia ja kehitetään harrastusmahdollisuuksia alueella nuorten toiveiden pohjalta. Hanke aloitettiin kyselyllä, johon saatiin alueemme nuorilta 350 vastausta. Kyselyn avulla selvitettiin, mitä nuoret hankkeelta toivovat, tulosten pohjalta on aloitettu hankkeen toimenpiteet.

Kansainvälinen toiminta hankkeessa

Kyselyn tulokset kertovat, että kansainvälisyys kiinnostaa alueemme nuoria. Hankkeen toimenpiteillä pyritään kannustamaan nuoria kieliopintoihin, parantamaan kulttuurien tuntemusta ja kertomaan millaisia mahdollisuuksia nuorilla on kansainvälistymiseen.

Kansainvälinen toiminta käynnistettiin nuorten toiveiden pohjalta kv-kerhoilla yhteistyössä 4H-yhdistysten kanssa Soinissa ja Kuortaneella alkuvuodesta 2017. Kerho käynnistyy Ähtärissä syksyllä 2017.

Kerhoa on lähdetty toteuttamaan siten, että yhdellä kerhokerralla tutustutaan aina yhteen maahan, sen kulttuuriin ja ruokaan. Jokaisella kerhokerralla valmistetaan maan tyypillinen ruokalaji, jonka nuoret saavat valita. Lisäksi useissa kokoontumisissa tutustutaan eri organisaatioiden tarjoamiin kansainvälistymismahdollisuuksiin. Kerhoissa tehdään nuorille tutuksi esimerkiksi Allianssin ja Opetushallituksen (ent. Cimo) tarjoamia kansainvälistymismahdollisuuksia sekä opiskelijavaihtomahdollisuuksia. Kv-kerhojen ohella on järjestetty yksittäisiä tilaisuuksia lapsille ja nuorille kansainvälisyys -teemalla.

Kerhotoimintaa on tarkoitus levittää hankkeen aikana Kuudestaan ry:n alueella mahdollisimman laajalle, joten jos kv-kerhon vetäminen kiinnostaa, ole yhteydessä hankekoordinaattoriin!  

Allianssinuoret Kuortaneella

Kesä 2017 tarjosi alueemme nuorille kotikansainvälistymismahdollisuuksia, kun heinäkuussa kahden viikon mittaiselle vapaaehtoisleirille Kuortaneelle saapui yhdeksän nuorta ympäri Eurooppaa ja kaksi Taiwanista saakka. Leiri järjestettiin yhteistyössä Kuortaneen 4H:n ja nuorisotoimen kanssa. Vapaaehtoiset työskentelivät yleishyödyllisissä tehtävissä. He esimerkiksi järjestivät Kuortaneen Kuhinoita ja kunnostivat Leppälänkylän maamiesseurantaloa.

Paikallisten nuorten johdolla tutustuttiin muun muassa Kuortaneeseen tutustumiskierroksen merkeissä. Lisäksi paikalliset nuoret tapasivat Allianssinuoria muun muassa Suomi-illassa Torpan leirikeskuksessa sekä kansainvälisessä Allianssinuorten järjestämässä illassa Väentuvalla. Allianssinuoret viettivät paljon aikaa paikallisten nuorten kanssa sekä työ- että vapaa-ajalla. Yhteydenpito jatkuu edelleen.

Kansainvälinen leiri pidettiin Ähtärissä 31.7.-4.8.2017

Hanke toteuttaa kaksi kansainvälistä leiriä yhteistyössä virolaisen Leader-ryhmän kanssa, leirit ovat osallistujille maksuttomia. Ensimmäinen leiri järjestettiin Ähtärissä elokuun 2017 alussa.

Ähtärin leirillä tutustuttiin suomalaisten nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin kotiseudullaan (nuva-toiminta).  Lisäksi tutustuttiin  alueemme yritystoimintaan ja siihen, millaisia mahdollisuuksia nuorilla olisi yrittäjyyden aloittamiseen (4H-yrittäjyys) ja millaisille yrityksille alueellamme voisi olla kysyntää. Lisäksi ideoitiin yhdessä miten nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksia voisi kehittää maaseudulla ja tutustuttiin nykyisiin vapaa-ajanmahdollisuuksiin.

Iltapäivisin tutustuttiin alueemme vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, kuten frisbeegolffiin ja köysiseikkailuun. Lisäksi vierailtiin Ähtäri Zoo:ssa ja Keskisen kyläkaupassa.

Kesällä 2018 sama ryhmä kokoontuu leirille Virolaisen Leader-ryhmän alueelle.

Nuorten aktivointi mukaan päätöksentekoon

Nuorisovaltuustojen toiminta on tullut lakisääteiseksi kaikissa Suomen kunnissa kesällä 2017. Alueemme kunnista Soinissa ja Kuortaneella ei ollut nuorisovaltuustoa hankkeen alkaessa syksyllä 2016. Nuoria on aktivoitu mukaan nuorisovaltuustojen toimintaan ja päätöksentekoon pitämällä koulutus- ja infotilaisuuksia nuva-toiminnasta Soinissa ja Kuortaneella. Mukana kouluttamassa ovat olleet Alavuden ja Ähtärin kokeneet nuorisovaltuustonuoret. Lisäksi nuorisovaltuustojen kanssa yhteistyössä on järjestetty tapahtumia nuorille.

Alueen nuorisovaltuustot vietiin toukokuussa 2017 yhteiselle tutustumis- ja verkostoitumismatkalle eduskuntaan. Mukana oli yhteensä 32 nuorta sekä Nuorisovaltuustojen vastuuohjaajat jokaisesta kunnasta. Matkan aikana kerrottiin Leader-toiminnasta, Kuudestaan ry:n tarjoamista mahdollisuuksista nuorille ja Kuudestaan ry:lle perustettavasta nuorisojaostosta. Pikkuparlamentin tiloissa kansanedustajat Mikko Savola ja Antti Kaikkonen sekä eduskunta-avustajat kertoivat eduskunnan toiminnasta, omasta työstään sekä siitä, millaisen polun kautta he ovat päätyneet työskentelemään eduskunnassa. Nuorilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja he käyttivät innokkaasti tätä mahdollisuutta.

Nuorisojaosto Kuudestaan ry:lle

Kuudestaan ry:n hallitukselle ollaan hankkeen aikana perustamassa nuorisojaostoa. Jaoston toimikausi on yksi vuosi ja nuorisojaostossa toimiva voi olla iältään 13-23-vuotias. Nuorisojaosto arvioi nuorisorahalla rahoitettavia hankehakemuksia. Nuorten rahalla on tähän saakka hankittu muun muassa estepuomeja kaikkien käytössä olevalle ratsastuskentälle, hallivuoroja jääkiekkoa pelaaville tytöille ja frisbeegolfkiekkoja harrastusta aloittelevan nuorisoporukan käyttöön.

Hankehakemusten käsittelyn lisäksi nuorisojaosto toimii kaksisuuntaisena tiedonvälityskanavana alueen nuorten ja Kuudestaan ry:n välillä. Nuorisojaosto ideoi ja tuo esille nuorten toiveita. Lisäksi jaoston kokouksissa pohditaan yhdessä nuorisohankkeen vetäjän kanssa alueelle toteutettavia tapahtumia ja muitakin Kuudestaan ry:llä käynnissä olevan Youth Power -hankkeen toimenpiteitä. Nuorisojaostolla on myös mahdollisuus järjestää esimerkiksi tapahtuma, jossa alueen nuoret pääsevät tutustumaan toisiinsa.  Nuorisojaoston toiminta on jäsentensä näköistä, joten toiminnan painopiste tarkentuu, kun jaosto aloittaa toimintansa.

Nuorisojaoston kokouksia pidetään noin neljä kertaa vuodessa. Mikäli sinua 13-23 -vuotias nuori, kiinnostaa Kuudestaan ry:n Nuorisojaostoon liittyminen, ole yhteydessä hankekoordinaattoriin, sillä jaostossa on vielä muutama paikka auki!

Järjestetyt tapahtumat

Kaikissa kunnissa nuoret toivoivat eniten tubettajiin liittyviä tapahtumia ja erityisesti tubettajien esiintymisiä. Kuortaneella järjestettiin yhteistyössä Kuortaneen nuorisotoimen ja 4H:n kanssa joulukuussa 2016 Roni Bäckin ja Soikun esiintyminen. Tapahtuma keräsi paikalle noin 110 lasta ja nuorta. Helmikuussa 2017 Ähtärissä järjestettiin yhteistyössä Ähtärin nuorisotoimen kanssa tubettaja Miklu Bäckin esiintyminen. Paikalla oli noin 150 lasta ja nuorta. Miklu Bäck esiintyi yhdessä Sara Katariinan kanssa myös Alavudella yhteistyössä Alavuden nuorisopalveluiden kanssa järjestetyssä tapahtumassa lokakuussa 2017. Paikalla oli 180 lasta ja nuorta.

Tubettajien esiintymisten lisäksi on järjestetty lanit Ähtärissä yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa.  Lisäksi Ähtärissä että Soinissa on järjestetty nuorten toiveiden pohjalta kaupunkisota-nimistä joukkuepeliä muun muassa osana hiihtoloman ohjelmatarjontaa.

Tulossa: 

  • Kuudestaan ry:n hallituksen nuorisojaosto tullaan perustamaan hankkeen aikana. Jaostossa tulee toimimaan kahdesta kolmeen nuorta jokaisesta alueemme kunnasta.
  • Keväällä 2018 yhteistyössä Soinin nuorisovaltuuston kanssa  järjestetään Soini 150 v. juhla nuorille.
  • KV-kerhot ja -illat jatkuvat
  • Allianssin leiri on suunnitteilla Soiniin ja Ähtäriin kesälle 2018.
  • 4H-yrittäjyyteen kannustetaan esimerkiksi järjestämällä koulutus/ ideointilaisuuksia, jossa yrittäjänä toimineet jakavat kokemuksiaan ja ideoidaan yhdessä, millaista 4H-yritystoimintaa kukin voisi omien vahvuuksiensa ja alueella olevan kysynnän pohjalta lähteä kehittämään. 4H-yrityksen perustamista tukeva ideointi- ja infotilaisuus Kuortaneen Väentuvalla 21.11.2017.
  • Kansainvälinen leiri Virossa kesällä 2018

Mikäli sinulla on kysyttävää hankkeesta tai ideoita, mitä hankkeessa voisi lähteä toteuttamaan,  ota yhteyttä!

Jenni Savolainen

jenni.savolainen(at)kuudestaan.net

puh. 040-0513744

Youth Power -hankkeen tarkoituksena on nuorten aktivointi ja vapaa-ajan mahdollisuuksien sekä kansainvälisen yhteistyön lisääminen alueellamme.Youth Power -hankkeella pyritään saamaan nuoria mukaan oman kotiseutunsa kehittämiseen.