Poweria nuorille!

Youth Power on maaseudun nuorille suunnattu aktiivisuuteen, vaikuttamiseen, oman kotiseudun kehittämiseen ja kansainvälistymiseen kannustava hanke, jonka Kuudestaan ry toteutti yhteistyössä virolaisen Leader Paik Pandiveren kanssa. Hanke aktivoi nuoria olemaan mukana päätöksenteossa sekä itseään koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä esimerkiksi nuva-toiminnan ja Kuudestaan ry:n nuorisojaostossa toimimisen kautta. Hankkeessa tuettiin nuorten kansainvälistymistä sekä kansainvälistä verkostoitumista. Lisäksi nuoria kannustettiin yrittäjyyteen lisäämällä tietoa esimerkiksi 4H-yrittäjyydestä.

Kaksivuotinen, lokakuussa 2016 alkanut ja syyskuussa 2018 päättynyt hanke toimi yhteistyössä muun muassa kuntien nuorisotoimien ja 4H-yhdistysten kanssa. Hankkeen puitteissa järjestettiin erilaisia tapahtumia ja kehitettiin harrastusmahdollisuuksia alueella nuorten toiveiden pohjalta. Hanke aloitettiin kyselyllä, johon saatiin alueemme nuorilta 350 vastausta. Kyselyn avulla selvitettiin, mitä nuoret hankkeelta toivovat ja hankkeen toimenpiteet toteutettiin kyselyn tulosten pohjalta.

Kansainvälinen toiminta hankkeessa

Hankkeen toimenpiteillä pyrittiin kannustamaan nuoria kieliopintoihin, parantamaan kulttuurien tuntemusta ja tuomaan esille, millaisia mahdollisuuksia nuorilla on kansainvälistymiseen.

Hankkeessa järjestettiin lapsille ja nuorille kv-kerhoja ja -iltoja. Kansainvälisyyskerhot ja -illat toteutettiin siten, että yhdellä kerhokerralla tutustutaan aina yhteen maahan, sen kulttuuriin ja ruokaan. Jokaisella kerhokerralla valmistettiin maan tyypillinen ruokalaji, jonka nuoret saivat valita. Lisäksi useissa kokoontumisissa tutustuttiin eri organisaatioiden tarjoamiin kansainvälistymismahdollisuuksiin. Nuoret tutustutettiin esimerkiksi Allianssin ja Opetushallituksen (ent. Cimo) tarjoamia kansainvälistymismahdollisuuksia sekä opiskelijavaihtomahdollisuuksiin.

Allianssileirit 2017 & 2018

Allianssileirit tarjosivat alueemme nuorille ja yhdistyksille mainion mahdollisuuden kotikansainvälistymiseen.

Kesällä 2017 kahden viikon mittaiselle Allianssin vapaaehtoisleirille Kuortaneelle saapui yhdeksän nuorta ympäri Eurooppaa ja kaksi Taiwanista saakka. Leiri järjestettiin yhteistyössä Kuortaneen 4H:n ja nuorisotoimen kanssa. Vapaaehtoiset työskentelivät yleishyödyllisissä tehtävissä. He esimerkiksi järjestivät Kuortaneen Kuhinoita ja kunnostivat Leppälänkylän maamiesseurantaloa. Paikallisten nuorten johdolla tutustuttiin alueeseen ja vietettiin vapaa-aikaa muun muassa teemailtojen merkeissä.

Kesällä 2018 kahden viikon mittainen Allianssileiri  järjestettiin yhteistyössä Soinin 4H:n ja Ähtärin nuorisotoimen kanssa. Nuoret viettivät ensimmäisen leiriviikon Soinissa ja toisen Ähtärissä. Leiriläisiä oli yhdeksän ympäri maailmaa. Päivisin leiriläiset muun muassa maalasivat Soiniseuran taloa, käänsivät markkinointitekstejä Ähtärin kaupungille ja tekivät mainosvideon Soinin kunnalle. Vapaa-aikana ohjelmassa oli tutustumista alueeseen ja monipuolisesti ohjelmaa yhdessä paikallisten nuorten kanssa. Allianssinuoret kiersivät alueemme nähtävyyksiä, pääsivät käymään paikallisten kodeissa ja tutustuivat alueen kauniiseen luontoon.

Yhteistyöleirit Leader-kumppani PAIK Pandiveren kanssa 

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi kansainvälistä leiriä yhteistyössä virolaisen Leader-ryhmän kanssa.

Ensimmäinen leiri järjestettiin Ähtärin Tuomarniemellä. Leiriläisiä oli yhteensä 30 Suomesta ja Virosta.  Viikon aikana tutustuttiin suomalaisten nuorten vaikuttamismahdollisiin kotiseudullaan, esimerkiksi nuorisovaltuustojen ja koulujen oppilaskuntien toimintaan.  Lisäksi esiteltiin alueemme yritystoimintaa ja sitä, millaisia mahdollisuuksia nuorilla olisi yrittäjyyden aloittamiseen (4H-yrittäjyys) ja millaisille yrityksille alueellamme voisi olla kysyntää. Lisäksi leirillä ideoitiin, miten nuorten vapaa-ajan mahdollisuuksia voisi kehittää maaseudulla. Leirillä tutustuttiin myös alueemme vapaa-ajan mahdollisuuksiin, kuten frisbeegolffiin ja köysiseikkailupuistoon sekä vierailtiin Ähtäri Zoo:ssa ja Keskisen kyläkaupassa.

Kesällä 2018 järjestettiin leiri Leader PAIK Pandiveren alueella Virossa.  Leirin teemana oli nuorten kannustaminen yrittäjyyteen ja omien unelmien
toteuttamiseen. Leirin aikana  vierailtiin yrittäjyyskylässä, jossa nuorilla oli mahdollisuus päästä testaamaan, millaista on yrittäjän arki sekä kehittämään omaa liikeideaa. Leirillä vierailtiin myös muun muassa puhtaan veden teemapuistossa ja kuultiin kuuluisan virolaisen motivaatioluennoitsijan, Harald Leppiskin luento. Lisäksi nuoret pääsivät tutustumaan alueen nähtävyyksiin.

Nuorten aktivointi mukaan päätöksentekoon

Nuorisovaltuustojen toiminta on tullut lakisääteiseksi kaikissa Suomen kunnissa kesällä 2017. Alueemme kunnista Soinissa ja Kuortaneella ei ollut nuorisovaltuustoa hankkeen alkaessa syksyllä 2016. Nuoria on aktivoitu mukaan nuorisovaltuustojen toimintaan ja päätöksentekoon pitämällä koulutus- ja infotilaisuuksia nuva-toiminnasta Soinissa ja Kuortaneella. Mukana kouluttamassa ovat olleet Alavuden ja Ähtärin kokeneet nuorisovaltuustonuoret. Lisäksi nuorisovaltuustojen kanssa yhteistyössä on järjestetty tapahtumia nuorille.

Alueen nuorisovaltuustot vietiin toukokuussa 2017 yhteiselle tutustumis- ja verkostoitumismatkalle eduskuntaan. Mukana oli yhteensä 32 nuorta sekä Nuorisovaltuustojen vastuuohjaajat jokaisesta kunnasta. Matkan aikana kerrottiin Leader-toiminnasta, Kuudestaan ry:n tarjoamista mahdollisuuksista nuorille ja Kuudestaan ry:lle perustettavasta nuorisojaostosta. Pikkuparlamentin tiloissa kansanedustajat Mikko Savola ja Antti Kaikkonen sekä eduskunta-avustajat kertoivat eduskunnan toiminnasta, omasta työstään sekä siitä, millaisen polun kautta he ovat päätyneet työskentelemään eduskunnassa. Nuorilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja he käyttivätkin innokkaasti tätä mahdollisuutta.

Nuorisojaosto Kuudestaan ry:lle

Kuudestaan ry:n hallitukselle perustettiin hankkeen aikana nuorisojaosto. Jaoston toimikausi on yksi vuosi ja nuorisojaostossa toimiva voi olla iältään 13-25-vuotias. Nuorisojaosto arvioi nuorisorahalla rahoitettavia hankehakemuksia. Nuorten rahalla on hankittu muun muassa estepuomeja kaikkien käytössä olevalle ratsastuskentälle, hallivuoroja jääkiekkoa pelaaville tytöille ja frisbeegolfkiekkoja harrastusta aloittelevan nuorisoporukan käyttöön.

Hankehakemusten käsittelyn lisäksi nuorisojaosto toimii kaksisuuntaisena tiedonvälityskanavana alueen nuorten ja Kuudestaan ry:n välillä. Nuorisojaosto ideoi ja tuo esille nuorten toiveita. Lisäksi jaoston kokouksissa pohditaan yhdessä nuorisohankkeen vetäjän kanssa alueelle toteutettavia tapahtumia ja toimepiteitä.  Nuorisojaoston toiminta on aina jäsentensä näköistä.

Järjestetyt tapahtumat

Youth Power -hankkeen aikana järjestettiin suuri joukko erilasia tapahtumia kaikissa alueemme kunnissa.  Esimerkiksi nuorten toivomat tubettajien esiintymiset keräsivät satoja nuoria paikalle. Suuren suosion saavutti myös kaikki alueen kunnat kiertänyt pakopeli, jossa kävi yhteensä yli 350 pelaajaa. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin muun muassa 4H-yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia, lanit ja erilaisia liikuntatapahtumia.

Kuudestaan ry:n nuorten parissa tehtävä työ jatkuu 

Youth Power -hanke saa jatkoa Kuudestaan ry:n hallinnoimalla  kansainvälisellä Eco North -hankkeella, joka toteutetaan yhteistyössä puolalaisen, kolmen latvialaisen ja virolaisen Leader-ryhmän kanssa. Hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuksia ja tietoa kansainvälistymisestä, ekologisuudesta ja yrittäjyydestä.

Mikäli sinulla on kysyttävää hankkeista,  ota yhteyttä!

Jenni Savolainen

jenni.savolainen(at)kuudestaan.net

puh. 040-0513744

Youth Power -hankkeen tarkoituksena on nuorten aktivointi ja vapaa-ajan mahdollisuuksien sekä kansainvälisen yhteistyön lisääminen alueellamme.Youth Power -hankkeella pyritään saamaan nuoria mukaan oman kotiseutunsa kehittämiseen.