Tartu Maisema -hanke auttaa näkemään kotiseudun uusin silmin

Tartu maisemaan – Grab the Landscape on kansainvälinen nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä Alajärven kaupungin ja Nelimarkka-museon sekä espanjalaisen Leader Axarquian kanssa. Hanke on aloitettu loppusyksyllä 2020. Koronapandemian takia monia hankkeen toimenpiteitä on jouduttu siirtämään, mutta paikallisesti lapsille ja nuorille on pystytty järjestämään aktiviteetteja ja kansainvälistymistoimia on ryhdytty valmistelemaan yhdessä nuorten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on innostaa nuoria valokuvauksen ja tekstintuoton pariin, samalla hyödyntäen uusia tekniikoita ja parantaen nuorten työelämävalmiuksia. Hankkeessa yksi keskeinen kohde, josta kuvia otetaan ja tekstiä tuotetaan, on oma kotiseutu. Hanke herätteleekin lapsia ja nuoria näkemään oman kotiseudun uusin silmin ja vahvistaa heidän kotiseutuidentiteettiään.  Lisäksi kehitetään lasten ja nuorten taitoja ja kykyjä vastaanottaa nykyajassa vallitsevaa tietotulvaa ja parannetaan heidän osaamistaan viestien vastaanottajina ja median kuluttajina. Hankkeen keskeisenä teemana on myös tuoda lapsille ja nuorille tietoutta oman talouden hallinnasta sekä pyrkiä käytännönläheisin keinoin kasvattamaan nuorten talousosaamista. 

Valokuvauskurssi  

Syksyllä 2020 alkoi maksuton valokuvauskurssi 13-19-vuotiaille. Kurssin tavoitteena oli opettaa valokuvauksen perusteet valotuksesta rajaamiseen ja kuvankäsittelyyn. Kurssi toteutettiin koronapandemian vuoksi kokonaan verkkovälitteisesti videoiden ja WhatsAppin välityksellä. Kurssi jatkuu lähikokoontumisilla syksyllä 2021. Opettajana kurssilla toimi ammattivalokuvaaja Sinikka Korhonen.   

Tehtäväkokonaisuudet nuorisotiloilla

Hankkeen puitteissa järjestetään lapsille ja nuorille suunnattuja, alueen nuorisotiloilla kiertäviä tehtäväkokonaisuuksia, jotka käsittelevät hankkeen teemoja. Käytännönläheisten tehtäväkokonaisuuksien kautta lapset ja nuoret oppivat mm. yrittäjyydestä, talouden hallinnasta ja mediasta monipuolisesti.

Lasten leirit 

Lapsille järjestetään hankkeen aikana muun muassa talousaiheisia leirejä, joissa käsitellään muun muassa kotiseutua, oman talouden hallintaa ja medianlukutaitoa. Teemoihin tutustutaan monipuolisten, käytännönläheisten tehtävien avulla.  Tehtäväpaketteja on tuotu osaksi yhteistyökumppaneiden, alueen 4H-yhdistysten, seurakuntien ja nuorisotoimien leirejä. Lisäksi hanke järjestää yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa näihin teemoihin keskittyviä leirejä.

Seuraava leiri järjestetään elokuun alussa Soinissa:

 

Lisäksi hanke on mukana Soinissa järjestettävällä musiikkileirillä 4-6.8.2021

Erasmus+ -vaihdot ja muut kansainväliset leirit

Hankkeen aikana tullaan toteuttamaan nuorisovaihtoja Erasmus+ -rahoituksella. Kuudestaan ry:lle on myönnetty akkreditointi, joka tarkoittaa Erasmus+ -rahoitusta nuorisovaihtoihin tuleville vuosille. Vaihtoihin tulee lähtemään nuoria kaikista toiminta-alueen kunnista. Kansainvälisiä leirejä lähdetään toteuttamaan heti, kun se on vallitsevassa koronatilanteessa turvallista. Valmisteluja on tehty ja yhteistyökumppaneita sekä innostuneita nuoria kartoitettu. Leirejä toteutetaan myös yhteistyössä Leader-kumppani Espanjan kanssa. Suomesta lähtee ryhmä Espanjaan ja Espanjasta saapuu ryhmä Suomeen.

Muut toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteet tulevat monipuolistumaan syksyn aikana. Alueen nuorilla on muun muassa mahdollisuus päästä tuottamaan sisältöä toimialueesta erilaisille alustoille. Esimerkiksi blogi, podcast, paikallislehdet ja verkkosivut lukeutuvat alustoihin. Ryhmä kasataan syksyllä 2021 viestinnästä kiinnostuneista nuorista.

Hankkeen teemat ovat sidotut, mutta toimenpiteissä kuullaan alueen lasten ja nuorten toiveita, pyrkien toteuttamaan niitä mahdollisimman monipuolisesti.

Mikäli hankkeen teemat kiinnostavat ja haluat osallistua tai sinulla on ideoita hankkeen toimenpiteiksi, ota yhteyttä hankevetäjään.

Jenni Savolainen

040 051 3744

jenni.savolainen(at)kuudestaan.net