Tartu Maisemaan -hankkeen aiheina talous- ja mediakasvatus

Tartu maisemaan – Grab the Landscape on kansainvälinen nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä Alajärven kaupungin ja Nelimarkka-museon sekä espanjalaisen Leader Axarquian kanssa. Hanke on aloitettu vuoden 2020 lopulla. Koronapandemian takia monia hankkeen toimenpiteitä on jouduttu siirtämään, mutta paikallisesti lapsille ja nuorille on pystytty järjestämään aktiviteetteja ja kansainvälistymistoimia on ryhdytty valmistelemaan yhdessä nuorten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on innostaa lapsia ja nuoria valokuvauksen ja tekstintuoton pariin, samalla hyödyntäen uusia tekniikoita ja parantaen nuorten työelämävalmiuksia. Hankkeessa yksi keskeinen kohde, josta kuvia otetaan ja tekstiä tuotetaan, on oma kotiseutu. Hanke herätteleekin lapsia ja nuoria näkemään oman kotiseudun uusin silmin ja vahvistamaan heidän kotiseutuidentiteettiään.  Lisäksi kehitetään lasten ja nuorten taitoja ja kykyjä vastaanottaa nykyajassa vallitsevaa tietotulvaa ja parannetaan heidän osaamistaan viestien vastaanottajina ja median kuluttajina. Hankkeen keskeisenä teemana on myös tuoda lapsille ja nuorille tietoutta oman talouden hallinnasta sekä pyrkiä käytännönläheisin keinoin kasvattamaan nuorten talousosaamista. 

Valokuvauskurssi  

Syksyllä 2020 alkoi maksuton valokuvauskurssi 13-19-vuotiaille. Kurssin tavoitteena oli opettaa valokuvauksen perusteet valotuksesta rajaamiseen ja kuvankäsittelyyn. Kurssi toteutettiin koronapandemian vuoksi kokonaan verkkovälitteisesti videoiden ja WhatsAppin välityksellä.Opettajana kurssilla toimi ammattivalokuvaaja Sinikka Korhonen.   

Tehtäväkokonaisuudet nuorisotiloilla

Hankkeen puitteissa järjestetään lapsille ja nuorille suunnattuja, alueen nuorisotiloilla kiertäviä ja osana leiriohjelmia olevia tehtäväkokonaisuuksia, jotka käsittelevät hankkeen teemoja. Käytännönläheisten tehtäväkokonaisuuksien kautta lapset ja nuoret oppivat mm. yrittäjyydestä, talouden hallinnasta ja mediasta monipuolisesti. Syksyllä 2021 hanke järjestää talous- ja yrittäjyyskasvatusaiheista tehtäväkokonaisuutta, jossa lapset ja nuoret pääsevät perustamaan omia yrityksiä ja miettimään yrittäjyyden eri osa-alueita sekä myymään tuotteitaan tai palveluitaan asiakkaille. Lisäksi ryhmät pääsevät tekemään kulutusvalintoja yritystoiminnalla tienaamillaan rahoilla ja pohtimaan, mitkä hankinnat ovat välttämättömiä ja mistä kuluja ollaan valmiita karsimaan.

Toisessa tehtäväkokonaisuudessa opitaan tunnistamaan, missä kaikkialla törmäämme mainoksiin ja millaista on piilomarkkinointi. Lopuksi tehdään omat mainokset joko radioon, televisioon tai verkkosivuille/ paikallislehteen.

Pakopelissä opitaan vastuullista ja suunnitelmallista rahankäyttöä ja järkevien kulutusvalintojen tekemistä. 

Talouskasvatusaiheinen pakopeli 

Talouskasvatusaiheinen pakopeli kiertää Kuudestaan alueen kunnissa syksyllä 2021 ja alkuvuodesta 2022. Peliin on osallistunut jo yli sata lasta ja nuorta. Pakopelissä ystäväporukka on lähdössä ekologiselle lomamatkalle, jota on valmisteltu ja odotettu pitkään. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että matkakassasta uupuu suuri summa ja rahat on saatava kasaan ennen lähtöpäivää. Pelin tiimellyksessä ryhmä oppii vastuullista ja suunnitelmallista rahankäyttöä ja järkevien kulutusvalintojen tekemistä. Pakopeliin voi osallistua kerrallaan 2-6 lasta tai nuorta. Lapsille ja nuorille on suunniteltu pelistä omat, ikätasoon sopivat versiot.

Lasten leirit 

Lapsille järjestetään hankkeen aikana talous- ja mediakasvatuaiheisia leirejä, joissa käsitellään muun muassa oman talouden hallintaa ja medianlukutaitoa. Teemoihin tutustutaan monipuolisten, käytännönläheisten tehtävien avulla.  Lisäksi omaan kotiseutuun tutustuminen ja sen näkeminen uusin silmin on tärkeä osa leirejä.  Leirejä on pidetty useita kesällä 2021 sekä syyslomalla 2021 yhteistyökumppaneiden, kuntien nuorisotoimien ja 4H-yhdistysten kanssa. 

Soinin syyslomaleirillä kuultiin toimittajan työstä Kalle Järvelän kertomana. 

Erasmus+ -vaihdot ja muut kansainväliset leirit

Kuudestaan ry on yksi kahdeksasta suomalaisesta nuorten parissa toimivasta organisaatiosta, joille myönnettiin tänä vuonna Erasmus+ akkreditointi ensimmäisellä hakukierroksella. Myönnetty akkreditointi takaa Kuudestaan ry:lle ja yhteistyökumppaneille vuosittaisen rahoituksen nuorisovaihtojen toteuttamiseen vuosina 2021-2027. Rahoitus tuo lukuisille alueen nuorille mahdollisuuden kansainvälistyä tulevina vuosina.

Hankkeen aikana tullaankin toteuttamaan nuorisovaihtoja Erasmus+ -rahoituksella. Vaihtoihin tulee lähtemään nuoria kaikista toiminta-alueen kunnista. Korona vaikeuttaa matkustamista edelleen, mutta tulevia vaihtoja valmistellaan jo. Ryhmiä lähtee ja otetaan vastaan, kun koronatilanne Euroopassa sen sallii ja organisaatiot laajemmin ryhtyvät jälleen vaihtoja toteuttamaan. Leirejä toteutetaan myös yhteistyössä Leader-kumppani Espanjan kanssa. Suomesta lähtee ryhmä Espanjaan ja Espanjasta saapuu ryhmä Suomeen.

Vaihtoa suunnitellaan, valmistellaan ja kohdemaata pohditaan aina yhdessä nuorten kanssa. Nuoret ovat aikuisten ryhmänjohtajien avustuksella pareittain vetovastuussa tietyistä ohjelmaosuuksista vaihdon aikana. Nuoret myös keräävät ennen vaihtoa omarahoitusosuutta yhteisillä tempauksilla. Erasmus+ -vaihdot on pystytty tähän saakka järjestämään siten, ettei perheille ole koitunut nuorisovaihdoista kustannuksia lainkaan. Yhdessä kerätystä omarahoitusosuudesta on pystytty jakamaan myös matkakassaa nuorille.

Nuorisovaihdosta kiinnostuneet nuoret voivat olla yhteydessä Kuudestaan ry:hyn, tällä hetkellä vaihtoja valmistelevissa ryhmissä on vielä joitakin vapaita paikkoja ja yksi uusi ryhmä on syksyn 2021 aikana vielä mahdollista perustaa.

Muut toimenpiteet:

Hankkeen teemat ovat sidotut, mutta toimenpiteissä kuullaan alueen lasten ja nuorten toiveita, pyrkien toteuttamaan niitä mahdollisimman monipuolisesti. Esimerkiksi Ähtärissä on syksyn 2021 aikana järjestetty videokuvauskerho 3-6 -luokkalaisille, jossa opeteltiin videokuvauksen perusteita, mm. editointia ja efektien lisäämistä helppokäyttöisillä älypuhelinsovelluksilla sekä tehtiin omat videot.

 

Mikäli haluat osallistua hankkeen järjestämiin tapahtumiin tai sinulla on ideoita hankkeen toimenpiteiksi, ota yhteyttä hankevetäjään.

Jenni Savolainen

040 051 3744

jenni.savolainen(at)kuudestaan.net