Eco North -hankkeella kansainvälistymismahdollisuuksia alueemme nuorille

Eco North on kansainvälinen nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä virolaisen, puolalaisen ja kolmen latvialaisen Leader-ryhmän kanssa. Hanke tarjoaa nuorille monenlaisia kansainvälistymiseen, ekologisuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen 4H-yhdistysten ja kuntien nuorisotoimien kanssa. Kaksivuotisen hankkeen toimet on aloitettu lokakuun 2018 alusta.

Ympäristökasvatusta Pelasta Talvi! -pakopelin muodossa 

Vuoden 2019 alussa lähti liikkeelle kaikki alueen kunnat kiertävä ympäristöaiheinen pakopeli. Peli on kiertänyt jo Soinissa (nuorisotilat), Ähtärissä (Pirkanlinna) ja Alavudella (Kaktus, nuorisotila) ja pelaajia on ollut jo yli 300. Alkuvuodesta 2020 peli siirtyy Kuortaneen nuorisotiloille. Pakopelissä tulevat tutuksi keinot, joiden avulla jokainen voi toimia ekologisemmin arjessaan ja olla mukana talven pelastamisessa. Lapset ja nuoret tutustuvat esimerkiksi kierrättämiseen, veden säästämiseen ja ympäristöystävällisempiin tapoihin matkustaa. Pelin vaikeustasoa muokataan pelaajien iän mukaan.

Kaksi Erasmus+ Youth in Action -rahoitteista nuorisovaihtoa toteutettu syksyllä 2019, rahoitusta haetaan parhaillaan kesälle 2020

Syksyllä 2019 järjestettiin hankkeen avulla kaksi Erasmus+ Youth in Action -rahoitteista nuorisovaihtoa. Kuortanelainen ryhmä matkusti Portugaliin teemalla liikunta osana hyvinvointia. Ähtäriläisistä ja alavutelaisista nuorista koostunut ryhmä matkusti Ranskaan marraskuulla 2019, leirin teema oli ympäristöystävällinen elämäntapa. Nuorisovaihdoista voi lukea lisää: https://kuudestaan.net/erasmus-youth-in-action-rahoituksella-portugaliin-ja-ranskaan/

Sekä Ranskan että Portugalin ryhmien kanssa haetaan parhaillaan Erasmus+ Youth in Action -ohjelmasta rahoitusta vastavierailun toteuttamiseksi Suomessa. Mikäli rahoitus saadaan, molemmat nuorisovaihdot tullaan järjestämään alueellamme kesällä 2020.

Leader-kumppaneiden kanssa toteutettavat kansainväliset leirit kesinä 2019 ja 2020

Kesällä 2019 toteutettiin Leader-kumppaneiden kanssa kaksi nuorten kv-leiriä. Ensimmäinen leiri järjestettiin Puolassa, Chełmżassa 3-7.6.2019. Osallistujia oli yhteensä 30 Suomesta, Virosta, Latviasta ja Puolasta. Leirin teemoja ovat ympäristö- ja yrittäjyyskasvatus, leiriläiset pääsevät mm. tapaamaan yritysvalmentajia sekä tutustumaan ekologiseen matkailuun ja ekoystävällisiin ratkaisuihin, jotka ovat käytössä Puolassa.

Toinen Leader-leiri järjestettiin Kuudestaan ry:n alueella Ähtärissä 29.7-2.8. Osallistujia on niin ikään 30 kaikista Leader-kumppanimaista. Leirillä tutustutaan mm. suomalaisiin ekologisiin innovaatioihin, kuten pullonpalautusjärjestelmään sekä siihen, miten paikalliset yritykset ovat ottaneet ekologisuuden toiminnassaan huomioon. Lisäksi Suomen puhdas ja kaunis luonto, lähiruoka sekä retkeily tulivat leiriläisille tutuksi.

Kesällä 2020 järjestetään 30 nuoren leiri Latviassa, Sunīšissa 29.6-3.7.2020. Leirin teemana on edellisten leirien tapaan ympäristö- ja yrittäjyyskasvatus.

Allianssileirit tuovat kotikansainvälistymismahdollisuuksia

Kansainvälisiä vapaaehtoisia saatiin alueelle Allianssin vapaaehtoisleirien muodossa, leirit toteutettiin yhteistyössä kuntien nuorisotoimien ja 4H-yhdistysten kanssa. Kesällä 2019 Kuortaneelle saapui 10 kansainvälisen nuoren joukko 9-21.7. Vapaaehtoiset työskentelivät yleishyödyllisissä tehtävissä. Kuortaneella oli täynnä kesätapahtumia ja vapaaehtoiset olivatkin monipuolisesti mukana niiden järjestelyissä.

Syysloman 2019 aikaan Allianssileiri järjestettiin Soinissa neljän vapaaehtoisen voimin. Vapaaehtoiset olivat mukana järjestämässä syyslomaohjelmaa paikallisille lapsille ja nuorille sekä uudistamassa Soinin 4H-yhdistyksen kierrätyspuotia.

Päiväleirejä lapsille

Lapsille järjestetään hankkeen aikana muun muassa kiertotalousaiheisia päiväleirejä, joissa tutustutaan keinoihin, joilla jokainen voi toimia ympäristöystävällisemmin arjessaan. Teemaan tutustutaan monipuolisten, käytännönläheisten tehtävien avulla. Ensimmäinen leiri on järjestetty yhteistyössä Töysän 4H-yhdistyksen kanssa Ähtärissä kesällä 2019. Vastaavia leirejä tullaan järjestämään koulujen loma-aikoina lisää vuoden 2020 aikana.

Kv-kerhoja lapsille

Hankkeen aikana on järjestetty kv-kerhoja 3-6 -luokkalaisille lapsille. Kerhossa tutustutaan eri maihin, kieliin ja kulttuureihin. Jokaisella kerhokerralla valmistetaan kulloinkin käsiteltävänä olevan maan perinteistä ruokaa. Alkuvuodesta 2020 kerho tullaan järjestämään ainakin Ähtärissä.

Nuorisoraha

Kuudestaan ry:n nuorisorahan haku on jatkuvasti auki. Lisää nuorisorahan hakemisesta voi lukea osoitteesta: https://kuudestaan.net/nuorille/rahoituksen-haku/. Päätökset nuorisorahahakemuksiin tekee Kuudestaan ry:n hallituksen nuorisojaosto.

Kuudestaan ry:n nuorisojaosto

Kuudestaan ry:n hallitukselle on perustettu vuonna 2018 nuorisojaosto ja Eco North -hankkeen aikana jaoston toimintaa jatketaan ja vakiinnutetaan.  Nuorisojaostossa toimiva voi olla iältään 13-25-vuotias. Nuorisojaosto arvioi nuorisorahalla rahoitettavia hankehakemuksia. Nuorten rahalla on hankittu muun muassa estepuomeja kaikkien käytössä olevalle ratsastuskentälle, hallivuoroja jääkiekkoa pelaaville tytöille ja frisbeegolfkiekkoja harrastusta aloittelevan nuorisoporukan käyttöön.

Hankehakemusten käsittelyn lisäksi nuorisojaosto toimii kaksisuuntaisena tiedonvälityskanavana alueen nuorten ja Kuudestaan ry:n välillä. Nuorisojaosto ideoi ja tuo esille nuorten toiveita. Lisäksi jaoston kokouksissa pohditaan yhdessä nuorisohankkeen vetäjän kanssa alueelle toteutettavia tapahtumia ja toimenpiteitä.

MuoviSampo innostaa kierrättämään

Soinissa toiminut MuoviSampo on kierrättämiseen kannustava muovin vastaanottopiste. Vastineeksi muovista palauttajat saavat Plastic Coin-nimistä paikallisvaluuttaa. Idea sai alkunsa kilpailutyönä, jolla Soinin 4H-yhdistyksen joukkue osallistui Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) Maapalloliiga-kilpailuun. Kilpailun ideana oli kehittää ratkaisu, joka kannustaa ihmisiä ympäristöystävällisiin tekoihin arjessaan. Kokeilun aikana testattiin, lisääkö taloudellinen kannustin ihmisten intoa muovin kierrättämiseen ja voisiko toimivaksi havaittua pullonpalautusjärjestelmää laajentaa muihinkin kotitalouksien pakkausmuoveihin. MuoviSampo-idea pääsi kymmenen finalistin joukkoon ja sai 10 000 euron rahoituksen toiminnalle.  Kilpailussa MuoviSampo voitti parhaan kokeilun palkinnon ja sai 5000 euron jatkorahoituksen.   Hankevetäjä Jenni Savolainen on ollut mukana kehittämässä MuoviSampoa yhtenä Eco North -hankkeen toimenpiteistä. Erityisesti MuoviSampo on innostanut soinilaisia lapsia ja nuoria kierrättämään mm. kouluille järjestetyn kierrätyskilpailun muodossa. Kesällä 2019 MuoviSampo-vastaanottopiste palveli Soinissa 4H-yrittäjän toimesta.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai ideoita, joita hankkeella voisi lähteä toteuttamaan,

ota yhteyttä!

Jenni Savolainen

jenni.savolainen(at)kuudestaan.net

puh. 040-0513744