Eco North -hankkeella kansainvälistymismahdollisuuksia alueemme nuorille

Eco North on kansainvälinen nuorten aktivointihanke, jonka Kuudestaan ry toteuttaa yhteistyössä virolaisen, puolalaisen ja kolmen latvialaisen Leader-ryhmän kanssa. Hanke tarjoaa nuorille monenlaisia kansainvälistymiseen, ekologisuuteen ja yrittäjyyteen liittyviä mahdollisuuksia. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen 4H-yhdistysten ja kuntien nuorisotoimien kanssa. Kaksivuotisen hankkeen toimet on aloitettu lokakuun 2018 alusta.

Ympäristökasvatusta pakopelin muodossa 

Vuoden 2019 alussa on lähtenyt liikkeelle kaikki alueen kunnat kiertävä ympäristöaiheinen pakopeli. Alkuvuoden pakopeli oli Soinin nuorisotiloilla,  toukokuun loppuun pakopeli on Alavudella (Kaktus, nuorisotilat), kesäkuusta syyskuun loppuun Ähtärissä Pirkanlinnassa ja lokakuulta eteenpäin Kuortaneen nuorisotiloilla. Pakopelissä tulevat tutuksi keinot, joiden avulla jokainen voi toimia ekologisemmin arjessaan. Lapset ja nuoret tutustuvat esimerkiksi kierrättämiseen, veden säästämiseen ja ympäristöystävällisempiin tapoihin matkustaa.

Nuorisovaihtoihin odotetaan päätöksiä parhaillaan

Syksyllä etsittiin nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita hakemaan Opetushallituksen nuorisovaihtoja. Hakemus kirjoitettiin yhdessä nuorten kanssa nuorten ajatuksia ja ideoita kuunnellen ja etsittiin potentiaaliset  organisaatiot ulkomailta, joiden kanssa vaihtoja lähdettiin hakemaan. Tällä hetkellä noin 20 nuoren ryhmä Ähtäristä ja Alavudelta on hakenut nuorisovaihtoa Ranskaan lokakuulle ja noin 20 nuoren ryhmä Kuortaneelta Portugaliin syyskuulle.  Päätökset Opetushallitukselta tulevat kesäkuun aikana.

Leader-kumppaneiden kanssa toteutettavat kansainväliset leirit kesällä 2019

Kesällä 2019 toteutetaan Leader-kumppaneiden kanssa kaksi nuorten kv-leiriä. Ensimmäinen leiri järjestetään Puolassa, Chełmżassa 3-7.6.2019. Osallistujia on yhteensä 30 Suomesta, Virosta, Latviasta ja Puolasta. Leirin teemoja ovat ympäristö- ja yrittäjyyskasvatus, leiriläiset pääsevät mm. tapaamaan yritysvalmentajia sekä tutustumaan ekologiseen matkailuun ja ekoystävällisiin ratkaisuihin, jotka ovat käytössä Puolassa.

Toinen Leader-leiri järjestetään Kuudestaan ry:n alueella Ähtärissä 29.7-2.8. Osallistujia on niin ikään 30 kaikista Leader-kumppanimaista. Leirillä tutustutaan mm. suomalaisiin ekologisiin innovaatioihin, kuten pullonpalautusjärjestelmään ja siihen, miten pienetkin alueemme toimijat ovat ottaneet ekologisuuden huomioon. Lisäksi Suomen puhdas, kaunis luonto ja lähiruoka tulee leiriläisille tutuksi.

Allianssileirit tuovat kotikansainvälistymismahdollisuuksia

Kansainvälisiä vapaaehtoisia tullaan saamaan alueelle Allianssin vapaaehtoisleirien muodossa, kesällä 2019 Kuortaneelle saapuu 10 kansainvälisen nuoren joukko 9-21.7. Vapaaehtoiset työskentelevät yleishyödyllisissä tehtävissä. Kuortaneella on käynnissä varsinainen tapahtumakuukausi, joten vapaaehtoiset ovat monipuolisesti mukana esimerkiksi Kuhinoiden järjestelyissä. Vapaa-ajalla järjestetään monipuolisesti ohjelmaa paikallisten nuorten kanssa.

Kv-kerhoja lapsille

Hankkeen aikana on järjestetty kv-kerhoja 3-6 -luokkalaisille lapsille. Kerhossa tutustutaan eri maihin, kieliin ja kulttuureihin. Jokaisella kerhokerralla valmistetaan kulloinkin käsiteltävänä olevan maan perinteistä ruokaa.

Kuudestaan ry:n nuorisojaosto

Kuudestaan ry:n hallitukselle on perustettu vuonna 2018 nuorisojaosto ja Eco North -hankkeen aikana jaoston toimintaa jatketaan ja vakiinnutetaan.  Nuorisojaostossa toimiva voi olla iältään 13-25-vuotias. Nuorisojaosto arvioi nuorisorahalla rahoitettavia hankehakemuksia. Nuorten rahalla on hankittu muun muassa estepuomeja kaikkien käytössä olevalle ratsastuskentälle, hallivuoroja jääkiekkoa pelaaville tytöille ja frisbeegolfkiekkoja harrastusta aloittelevan nuorisoporukan käyttöön.

Hankehakemusten käsittelyn lisäksi nuorisojaosto toimii kaksisuuntaisena tiedonvälityskanavana alueen nuorten ja Kuudestaan ry:n välillä. Nuorisojaosto ideoi ja tuo esille nuorten toiveita. Lisäksi jaoston kokouksissa pohditaan yhdessä nuorisohankkeen vetäjän kanssa alueelle toteutettavia tapahtumia ja toimepiteitä.

MuoviSampo innostaa kierrättämään

Soinissa toimii tällä hetkellä MuoviSampo, ihmisiä kierrättämään kannustava muovin vastaanottopiste, jossa vastineeksi muovista palauttajat saavat Plastic Coin-nimistä paikallisvaluuttaa. Idea on saanut alkunsa kilpailutyönä, jolla Soinin 4H-yhdistyksen joukkue osallistui Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) Maapalloliiga-kilpailuun. Kilpailun ideana oli kehittää ratkaisu, joka kannustaa ihmisiä ympäristöystävällisiin tekoihin arjessaan. Kokeilun aikana testattiin, lisääkö taloudellinen kannustin ihmisten intoa muovin kierrättämiseen ja voisiko toimivaksi havaittua pullonpalautusjärjestelmää laajentaa muihinkin kotitalouksien pakkausmuoveihin. MuoviSampo-idea pääsi kymmenen finalistin joukkoon ja sai 10 000 euron rahoituksen toiminnalle.  Kilpailussa MuoviSampo voitti parhaan kokeilun palkinnon ja sai 5000 euron jatkorahoituksen.   Hankevetäjä Jenni Savolainen on ollut mukana kehittämässä MuoviSampoa yhtenä Eco North -hankkeen toimenpiteistä. Erityisesti MuoviSampo on innostanut soinilaisia lapsia ja nuoria kierrättämään mm. kouluille järjestetyn kierrätyskilpailun muodossa. Tulevana kesänä MuoviSampo-vastaanottopiste palvelee Soinissa 4H-yrittäjän toimesta. MuoviSammon matka jatkuu, tarinaa on mahdollista seurata somekanavissa ja sammon www-sivuilla.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai ideoita, joita hankkeella voisi lähteä toteuttamaan,

ota yhteyttä!

Jenni Savolainen

jenni.savolainen(at)kuudestaan.net

puh. 040-0513744