Kuudestaan ry pyrkii saamaan nuoria mukaan kehittämis- ja kansainvälistymistoimiin sekä tarjoaa rahoitusta nuorten omien ideoiden toteuttamiseen.  Lue lisää nuorten Youth Power -aktivointihankkeestamme sekä nuorille tarjottavasta rahoituksesta.