Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmät ovat jo vuosien ajan kylähankkeilla tukeneet kyliä ja niiden yhdistyksiä kehittämistoimissa. Tavoitteena on edistää asukkaiden osallisuutta ja aktiivista toimintaa sekä parantaa kylien viihtyisyyttä, arjen turvallisuutta ja alueen vetovoimaisuutta. Etelä-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteinen kylähanke on saanut seuraavaksi kolmeksi vuodeksi rahoitusta alueemme Ely-keskukselta. Kylien aktivointi saa jatkoa, osin uusilla teemoilla.

Kylähankkeen vetäjinä  toimivat Päivi Kultalahti, Tuija Takamäki, Irma Kortesuo ja  Jaana Sippola. 

 

Uudet kylähankkeen painopisteet:

• Osaava ja osallistava kylä
Teeman toimenpiteinä edistetään arjen digitaitoja muun muassa erilaisten digikokeilujen avulla, pop up -tilaisuuksilla sekä etsimällä uusia mahdollisuuksia digitaalisuuden hyödyntämiseksi.

• Kiertotaloutta kylille
Teemaa lähestytään mm. tekemällä kokeiluja kestävän elämäntavan edistämiseksi, kannustamalla kyläyhteisöjä ja asukkaita kestäviin ratkaisuihin, järjestämällä kiertotaloutta edistäviä tempauksia ja tilaisuuksia ja edistämällä lähiruuan käyttöä.

• Hyvinvoivat kylät
Nostetaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia lisääviä asioita esiin muun muassa järjestämällä erilaisia tempauksia ja tilaisuuksia, joissa korostetaan luonnon merkitystä ja mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistäjänä. Järjestetään erilaisten teemojen ympärille esimerkiksi hyvinvointipäiviä kylille, joissa jaetaan tietoa ja tehdään erilaisia testejä hyvinvoinnin lisäämiseksi.

• Arjen turvaa kylille
Kokonaisturvallisuus on arjen pieniä tekoja ja omatoimista varautumista. Teeman ympäriltä jaetaan tietoa monenlaisista turvallisuutta lisäävistä asioista sekä aktivoidaan ihmisiä kiinnittämään huomiota arjen turvaan.