Kylätoiminnassa on itua

Suomen kunnissa eletään muutosten aikaa. Oman kotikunnan nimi saattaa muuttua yhdistymisien myötä, mutta oma kylä on ja pysyy. Kylien merkitys kasvaakin entisestään vuosi vuodelta. Kyliä arvostetaan ja niiden merkitys ymmärretään. Kylissä elää aitoa yhteisöllisyyttä ja tekemisen
meininkiä. Toki kylienkin toimintaan vaikuttaa ikärakenne ja uusien toimijoiden mukaan saaminen. Kyliin muuttaa kuitenkin nuoria perheitä ja heillä on aito mahdollisuus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiin osallistumalla kylä- ja yhdistystoimintaan.


Kuudestaan ry:n toiminta-alueella on paljon erikokoisia kyliä, joilla jokaisella on omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa. Yhdistystoiminta on vapaaehtoistoimintaa ja vaatii toimijoiltaan aikaa ja työpanosta. Yhdessä tekeminen kasvattaa kylän sosiaalista pääomaa merkittävästi ja hitsaa
kyläläisiä yhteen. Aktiivinen kylä on kunnalle merkittävä vetovoimatekijä ja sinne halutaan muuttaa kauempaakin.


Me Kuudestaan ry:ssä haluamme tukea alueemme kyliä ja paikallistoimijoita kannustamalla ja tarjoamalla tietoa erilaisista toimista, joilla kyliä voidaan elävöittää. Olemme usean vuoden ajan satsanneet kyliin omalla kylienkehittämishankkeella, jonka avulla voimme tarjota apua ja ideoita
kylien toimijoille. Meillä on tarjota kylille tukea myös suoraan rahallisesti, mikäli kylät sitä tarvitsevat. Paikallisyhdistykset voivat hakea rahoitusta Kuudestaan ry:ltä erilaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä!


Jaana Sippola
jaana.sippola(at)kuudestaan.net
puh. 040 571 0184

 

 

Kylätoiminta