Kuudestaan ry:n hallitus päätti vuoden 2019 ensimmäisessä kokouksessaan seuraavat rahoituslinjaukset:

 

Yritystuet

Yritysten investointi- ja perustamistuella rahoitetaan pääosin alkavia ja pieniä yrityksiä. Suuremmat, pääosin 200.000 euroa ylittävät investoinnit ohjataan ELY-keskuksen maaseuturahastosta rahoitettavaksi.

 

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

Selvitysluonteiset hankkeet kustannusarvio noin 5.600 – 10.000 euroa, tuki 90%.

Kehittämishankkeet kustannusarvio noin 10.000 – 70.000 euroa, tuki 80%.

Yhden kunnan alueella toimiva hanke voi kustannusarvoltaan pääsääntöisesti olla max 30.000 euroa.

Yli 70.000 euron hankkeet ohjataan pääsääntöisesti ELY-keskukselta rahoitettavaksi.

 

Yleishyödylliset investointihankkeet

Kuudestaan ry rahoittaa yleishyödyllisiä investointihankkeita, tukiprosentti max 65% ja tukimäärä on maksimissaan 14 000 euroa (kustannusarvio max noin 21 500 eur). Yleishyödyllisistä investoinneista rahoitetaan hankkeita, jotka kohdistuvat hyvinvointiin, harrastustoimintaan, ympäristöön ja turvallisuuteen. Vuodelle 2019 varataan Kuudestaan ry:n julkisesta rahoituksesta yleishyödyllisiin investointeihin jaettavaksi yhteensä tukea 100.000 euroa.

Yllä olevat rahoituslinjaukset pätevät kunnes hallitus päättää toisin, esimerkiksi lisärahoitusta saataessa. Lisätietoja Kuudestaan ry:n toimistolta!