Kuudestaan ry:n vuoden 2020 vuosikokous pidettiin Ähtärissä 29.9. Puheenjohtajana jatkaa Jukka Kotola, joka lausui vuolaat kiitokset uudelleen valinnastaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Myös hallituksen varapuheenjohtajana toiminut ja nyt erovuorossa ollut Erkki Holkko käytti puheenvuoron, ja kiitti hallituksen jäsenten kesken vallinneesta erityisen hyvästä yhteistyöstä ja toimiston henkilökuntaa motivoituneesta työotteesta.  Lisäksi hän toi esille puheessaan pankkimiestä aluksi hämmentäneet suuret rahalliset avustukset, joita Leader mahdollistaa alueemme yrityksille, yhdistyksille ja organisaatioille – vieläpä ilman takaisinmaksuaikaa ja korkoa!

Hallitukseen valittiin uusia jäseniä erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavasti:

Alavus: maaseudun asukkaiden uudeksi edustajaksi Pauli Suutala, hänelle uusi varajäsen Helli Loukasmäki.

Kuortane: julkisen tahon edustajan Jukka Kotolan uudeksi varajäseneksi valittiin Arto Ojala.

Soini: julkisen tahon edustajan Kari Laasalan uudeksi varajäseneksi valittiin Marjastiina Sorvali. Yhteisön edustajaksi varajäsenen paikalta varsinaiseksi jäseneksi valittiin Heikki Lehisalo ja hänelle uusi varajäsen Seija Ojajärvi.

Ähtäri: maaseudun asukkaiden edustajan Juhani Suojarannan uudeksi varajäseneksi valittiin Johanna Kankaanpää.

Vuoden 2019 toimintakertomus ja nykyisen hallituksen täydellinen kokoonpano löydettävissä: