Kevään vuosikokouksessa Kuudestaan ry:n hallitukseen valittiin uusia jäseniä. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Johanna Kankaanpää Ähtäristä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Pauli Suutala Alavudelta. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran käsittelemään ensimmäisiä kauden 2023-2027 rahoitushakemuksia 23.8.

Kuudestaan ry:n hallitukseen kuuluu 12 varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain kevään vuosikokouksessa.   Vuonna 2023 puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Johanna Kankaanpää Ähtäristä. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voi toimia hallituksen varsinaisena tai varajäsenenä korkeintaan neljä perättäistä vuotta. 

Hallituksen jäsenet valitaan Kuudestaan ry:n alueen kunnista Maa- ja metsätalousministeriön määräämää kolmikantaperiaatetta noudattaen. Yksi osa hallituksen jäsenistä edustaa julkista tahoa, yksi osa maaseudun asukkaita sekä yksi osa yrittäjien ja/tai yhdistysten edustajia. Kunnassa  päättävässä asemassa oleva henkilö (esim. kunnan johtava viranhaltija, valtuutettu, varavaltuutettu tai maaseudun kehittämisasioita käsittelevän lautakunnan jäsen) edustaa aina julkista tahoa. Yhdistystä edustavat yhdistyksessä päättävässä asemassa olevat henkilöt, mikäli he eivät kuulu virkansa tai luottamushenkilöasemansa vuoksi kuntakiintiöön. Maaseudun asukas ei saa olla päättävässä asemassa kunnassa tai yhdistyksessä (hallitus, johtokunta, toimihenkilö).

Hallituksen kokoonpano kaudella 2023 – 2024

Alavuden edustajat             

Varsinainen jäsen           

Ulla Björn

Markku Ylinen

Pauli Suutala, varapuheenjohtaja

Varajäsen             

Mari Ylinen 

Minna Liikala

Juha Veittiaho

Kuortaneen edustajat             

Varsinainen jäsen           

Aapo Petäjäniemi

Jouni Uusipaasto

Kristiina Vainiola

varajäsen             

Teemu Puolijoki

Jani Peräkangas      

Jari Takanen 

Soinin edustajat                        

Varsinainen jäsen           

Suvi Vuorenmaa

Tiina Silvonen

Maria Leppälä

varajäsen             

Johanna Rannanjärvi

Sami Sironen

Jaana Hyvösaho

Ähtärin edustajat                      

Varsinainen jäsen           

Seppo Karjala

Johanna Kankaanpää, puheenjohtaja

Paula Leino

varajäsen             

Jarmo Pienimäki

Tuulikki Kortteinen

Mikko Annala

Hallituksen tulevat kokoukset

Kuudestaan ry:n hallituksen tiedossa olevat kokoukset:

◊ Ähtäri, 23.8.

Elokuun kokouksen käsittelyyn tulevien hakemusten tulee olla Hyrrässä ja valmiina kaikkine tarvittavine liitteineen viimeistään 9.8.2023.

◊ Soini, 27.9.

Hakemukset tulee jättää Hyrrään kaksi viikkoa ennen kokousta, jotta ne ehditään käydä läpi, pyytää mahdollisia täydennyksiä sekä lähettää hallituksen jäsenille kokouskutsun mukana. Ota ajoissa yhteyttä Kuudestaan ry:hyn, jotta saat hakemuksesi vaivatta vireille ja hallituksen käsittelyyn.