Maa- ja metsätalousministeriön kehystarkistukset toivat Kuudestaan ry:lle hyvän potin jaettavaksi maaseudun kehittämiseen.

Kuluva ohjelmakausi kattaa vuodet 2014-2020. Leader-ryhmien rahoitusta tarkistetaan kaksi kertaa ohjelmakauden aikana.  Lisäkehys jaetaan hyvästä edistymisestä, työn laadun parantamisesta ja vaikuttavien tulosten perusteella.  Kehystarkistusten tavoitteena on lisätä Leader-toiminnan vaikuttavuutta entisestään.

Kuudestaan ry:lle myönnettiin ensimmäisessä kehystarkistuksessa 303 625 euroa julkista rahaa jaettavaksi toimialueen kehittämiseen. Ensimmäisen kehystarkistuksen lisäraha saatiin alueen käyttöön vuoden 2019 aikana.  Toinen lisäraha, joka on suuruudeltaan 401 000 euroa Maa- ja metsätalousministeriön luovuttaa Kuudestaan ry:lle jaettavaksi alkuvuodesta 2020. Yhteensä julkista lisärahoitusta on saatu 704 625 euroa.

Kuluvan ohjelmakauden varat sidotaan vuoden 2020 aikana ja hankkeita voidaan toteuttaa vuoden 2022 loppuun saakka. Erityisesti alueen yrittäjiltä toivotaan hakemuksia alkavan vuoden aikana. Perustamistuki on tarkoitettu aloittavan yrittäjän tarpeisiin sekä liiketoimintaansa merkittävästi uudistavalle yritykselle. Jo toimivan yrityksen on mahdollista hakea investointitukea yritystä kehittäviin ja liikevaihtoa kasvattaviin investointeihin. Kattavaa lisätietoa hankemuodoista on saatavilla Kuudestaan ry:n verkkosivuilta.

Uuden ohjelmakauden valmistelu on käynnistynyt

Kuudestaan ry on käynnistänyt uuden EU-ohjelmakauden (2021-2027) valmistelun. Strategiatyötä on tehty haastattelemalla Kuudestaan ry:n hallituksen edustajia sekä työntekijöitä. Kyselytutkimuksia on jo lähetetty ja tullaan alkavan vuoden aikana lähettämään mm. sidosryhmille, alueen yrittäjille ja paikallisille nuorille. Tulevan strategiatyön valmistelussa pyritään mahdollisimman monipuolisesti huomioimaan eri tahojen tarpeita ja toiveita.