Kuudestaan ry on valmistelemassa paikallista kehittämisstrategiaa ”Elinvoimainen ja hyvinvoiva Kuudestaan seutu 2021-2027”. Strategia toimii tulevan ohjelmakauden pohjana ja sen linjauksien perusteella rahoitus tullaan jakamaan.

Strategian valmistelun tueksi on toteutettu erilaisia kyselyitä alueen asukkaille vuosien 2019-2020 aikana. Lisäksi on kerätty tietoa ja kokemuksia toteutuneista hankkeista ja laadittu toimintaympäristöanalyysia, jonka avulla käydään läpi nykyiset yhteistyökumppanit ja kartoitetaan mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita.

Parhaillaan strategiatyön tueksi ollaan perustamassa työryhmiä, joihin on kutsuttu mukaan muun muassa alueen kuntien, yrittäjien ja yhdistysten edustajia. Työryhmät käsittelevät kukin yhtä laajaa teemaa, kuten ympäristöä ja kulttuuria.

Työryhmien työpanoksen lisäksi keräämme avoimella menettelyllä ideoita ja kommentteja alueen asukkailta, yhteisöiltä ja kunnilta. Alla olevaan viestikenttään voit jättää oman kehittämisideasi, mihin tulevalla ohjelmakaudella pitäisi mielestäsi kiinnittää huomiota tai mihin tulisi panostaa?