Flat rate -kustannusmalli on helpotettu kustannusmalli, jolloin hakijan tarvitsee todentaa kirjanpidon pääkirjalla ja tosittein vain hankkeeseen välittömästi liittyvät kustannukset. Sen sijaan välillisiä kustannuksia ei tarvitse maksatuksessa osoittaa kirjanpidon pääkirjalla, eikä tositteilla. Alla tämä Flat rate -kustannusmalli on esitelty tiivistettynä, mutta kattava opas hanketoimijalle löytyy linkistä: Hanketoimijan maksatusopas; Flatrate -kustannusmalli

Välittömät kustannukset ovat:

 • palkat sivukuluineen (aiheutuvat hankkeen toteutuksesta suunnitelman mukaisesti, tuntikirjanpidolla osoitettava)
 • palkkiot (esim. asiantuntijalle, kouluttajalle)
 • vuokrat (ulkopuolisten tilojen vuokrat, esim. infotilaisuutta varten)
 • ostopalvelut (välittömästi hankkeen toteuttamiseen liittyvät, esim. palkanlaskenta ym.)
 • muut välittömät kulut (esim. viestintäkulut)

Toimita näistä kuluista maksatukseen:

 • kirjanpidon pääkirja kyseiselle hankkeelle syntyneistä välittömistä kuluista
 • kopiot palkkaerittelyistä
 • kopio työsopimuksesta
 • kopiot allekirjoittamistasi tuntikirjanpidosta hankkeen työtunneista, jotka ovat esimiehen allekirjoituksella hyväksymiä
 • kopiot tositteista (laskuista), joissa on tositenumero ja jotka ovat yllä mainittuja välittömiä kuluja
 • kopiot maksutositteista, kuten tiliote tai verkkopankista tulostettu maksukuitti
 • raportti tehdyistä toimenpiteistä maksatusjaksolta, loppumaksatukseen oltava hankkeen kokoajalta loppuraportti
 • loppumaksatukseen seurantatietolomake täytettynä toteuma tiedoilla loppumaksatuksen ajankohdalta

Välilliset kustannukset ovat:

 • toimistokustannukset (siivous, sähköpostikulut, tietoturva, palvelintilan vuokra, toimistotarvike- ja kalustehankinnat, posti- ja kopiointikulut, toimiston vakuutukset)
 • hankehenkilöstön/projektinvetäjän matkakustannukset (päivärahat, majoitus, kilometrikorvaus jne.)
 • hankehenkilöstön/projektinvetäjän osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin
 • hankehenkilöstön/projektinvetäjän työterveyskustannukset
 • hankehenkilöstön/projektinvetäjän käyttöön varatuista toimitiloista, koneista ja laitteista aiheutuvat kustannukset (vuokrat, puhelinkulut jne.)
 • tarjoilukustannukset (eri tilaisuuksien tarjoilut, talkootarjoilut)
 • ohjausryhmän kustannukset (matkakulut, palkkiot, tarjoilut)

Yllä mainittuja kustannuksia ei saa esittää maksatuksessa tässä kustannusmallissa! Tämä aiheuttaisi sen, että kulua yritettäisiin saada kaksinkertaisena (ensin flat raten alla laskettuna palkkakustannuksista ja lisäksi vielä tositteella). Liikaa haettu kulu voi johtaa sanktiovähennyksiin.

Flat rate 24% kustannusmallissa välilliset kustannukset lasketaan seuraavasti:

palkat sivukuluineen * 24% = hankkeen välilliset kustannukset