Project Description

Flowpark seikkailupuiston laajennus

Flowpark Ähtäri Zoo tarjoaa asiakkailleen vapaa-ajanpalveluita sekä niihin liittyviä oheistuotteita yksilöille ja yhteisöille. Tarjottavat palvelut rakentuvat seikkailuhuvipuiston ympärille. Toiminnassa korostuu liikunnallisuus, ulkoilmaelämä, yhteisöllisyys, kaverisuhteet ja ekologisuus. Seikkailuradat ovat yläköysiratoja ja ne on rakennettu eläviin puihin.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Ähtärin Flowparkin toimintaedellytyksiä kasvattamalla puiston asiakaskapasiteettia. Kapasiteettia kasvatetaan lisäämällä asiakasvarusteita ja rakentamalla yksi, vaikeustasoltaa helppo, yläköysirata. Lisäksi hankkeeseen sisältyy polun tekeminen uuden radan ympäristöön ja puistoalueen aitaaminen. Hankkeen avulla pystymme tarjoamaan puistomme palveluita laajemmin etenkin alakouluikäisille, sekä erilaisille ryhmätilaisuuksille. Investoinnin kustannusarvio 48.760 €, josta tuen osuus 20%.

Yrityksen kotisivu: Flowpark Ähtäri Zoo Oy

KILPAILULINKKI