Kuva: MDI

Mitä ovat Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin erityispiirteet? Miten väki saadaan jäämään ja viihtymään alueella tai muuttamaan tänne? Mihin on tulevina vuosina kiinnitettävä erityistä huomiota muuttuvassa toimintaympäristössä? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Ähtärissä 6.5. järjestettävässä paikalliskehittämisen seminaarissa, joka kokoaa kolme huippuasiantuntijaa kertomaan alueen tulevaisuuden kannalta keskeisistä teemoista; pito- ja vetovoimatekijöistä, ilmasto- ja ympäristökysymyksistä sekä yrittäjyydestä.

Leader Kuudestaan järjestää 6.5. Ähtärin Mesikämmenessä seminaarin, jossa haetaan ajatuksia ja ideoita tulevalle CAP-kaudelle vuosille 2023-2027. Seminaariin saadaan paikalle alansa huippuasiantuntijoita; aluetutkija ja johtava asiantuntija Timo Aro aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:stä, erityisasiantuntija Kari Laasasenaho SeAmk:sta sekä toimitusjohtaja Heikki Risikko Etelä-Pohjanmaan yrittäjistä.

Seminaarin pääpuhuja Timo Aro kertoo alue- ja väestökehityksestä Kuudestaan alueella. Hän nostaa esiin alueen pito- ja vetovoimatekijöitä sekä kehityskohteita niihin liittyen. Lisäksi hän tekee vertailua profiililtaan vastaavaan alueeseen. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä työskentelevä valtiotieteiden tohtori on osallistunut aktiivisesti isompien kaupunkien kehittämispolitiikkapohdintoihin, alueiden rakennemuutos- ja elinvoima-analyyseihin sekä kuntarakennetarkasteluihin.

Uusia painopisteitä tuleville vuosille

Leader-ryhmissä valmistaudutaan parhaillaan tulevaan EU-ohjelmakauteen. Tulevalle ohjelmakaudelle tulee jonkin verran muutoksia painopisteisiin, esimerkiksi ilmasto- ja ympäristökysymyksiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Ilmasto- ja ympäristökysymyksiin sekä alueemme mahdollisuuksiin vastata näihin Leader-hankkeilla kuulijat perehdyttää SeAmk:n erityisasiantuntija, filosofian tohtori Kari Laasasenaho. Soinissa perheineen asuvan Laasaasenahon erikoisalaa ovat kiertotalous, ilmastokestävä ruokaketju, uusiutuva energia, ympäristötekniikka, hiilenkierto, turvemaat sekä biokaasu.

Muuttuva toimintaympäristö tarjoaa uusia mahdollisuuksia yrittäjille. Etelä-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Heikki Risikko kertoo puheenvuorossaan alueen yrittäjyyden erityispiirteistä sekä siitä, millaisiin yritystoiminnan tarpeisiin hanketoiminnalla olisi tärkeää vastata tulevina vuosina.

Ajatuksia alueelta

Seminaarissa osallistujilla on mahdollisuus tuoda esille ajatuksia ja ideoita Kuudestaan ry:n strategiatyön tueksi. Huippuasiantuntijoiden johdannot tulevan ohjelmakauden keskeisistä teemoista antavat arvokasta taustatietoa osallistujille.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen:

https://forms.office.com/r/nux2LhukkC