Kuudestaan ry:n hallitus teki kokouksessaan 7.4 useita investointi- ja hanketukipäätöksiä

Kuudestaan ry:n hallitus kokoontui 7.4. Hallitus teki myönteisen rahoituspäätöksen seuraaville hankkeille: Alavuden Kehitys Oy: Kuuden tähden reitistö kuntoon! Kuortaneen kunta: Kuortaneen keskustaajaman kehittämishanke Ähtäri Zoo Resort Oy: Matkalla kohti metsämaailmaa Hankajärven vesiensuojeluyhdistys ry: Hankajärven kunnostussuunnitelman laatiminen Alavuden Kehitys Oy: Biokaasulaitoksen optimaalisen sijainnin mallintaminen Alavudella Ähtärin matkailu Oy: Matkailutuotteet verkossa yritysryhmähanke Kuudestaan ry: Your culture, My [...]